Innstillingar for datakjelder

Bestemmer dei generelle innstillingane for datakjelder i LibreOffice.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → LibreOffice Base


Tilkoplingar

Definerer korleis tilkoplingar til datakjelder skal samlast i eit forråd.

Databasar

Du kan leggja til, endra eller fjerna oppføringar i lista over registrerte databasar. Databasen vert berre vist i vindauget Vis → Datakjelder dersom han er registrert i LibreOffice.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!