Søk på japansk

Vel innstillingane for søk på japansk.

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillingar → Språk.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → Språkinnstillingar → Språk → Søk på japansk


Handsama som likeverdige

Angjev dei vala som skal handterast som like i eit søk.

Ignorer

Angjev kva teikn som skal ignorerast.

Støtt oss!