Alternativ for språkinnstillingar

Definerer eigenskapane for andre tilgjengelege språk.

note

Kategoriane Søk på japansk og Asiatisk oppsett vert viste berre når du vel Bruk for asiatiske språk i kategorien Språk og opnar dialogvindauget Innstillingar på nytt. Fana Kompleks tekstvising vert berre vist når Bruk for kompleks tekst (CTL) er vald.


For å bruka denne funksjonen …

Vel → Språk og nasjonale innstillingarVel → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt


Språk

Bestemmer standardspråk og andre lokale innstillingar for dokument.

Skrivestøtte

Bestemmer eigenskapane for staving, synonymordbok og orddeling,

Søk på japansk

Vel innstillingane for søk på japansk.

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Asiatisk oppsett

Definerer dei typografiske standardinnstillingane for asiatisk tekst.

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Komplekst tekstoppsett

Spesifiserer innstillingane for dokument med kompleks tekstvising.

Alternativ for språkverktøytenar

Definerer eigenskapane for språkverktøy-tenaren.

Innstillingar for DeepL Server

Definerer eigenskapane for DeepL-tenaren.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!