MS Office

Fastsett innstillingane for import og eksport av Microsoft Office og andre dokument.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → Last inn/Lagra → Microsoft Office


Innbygde objekt

I Innebygde objekt bestemmer du korleis Microsoft Office OLE-objekt eller andre OLE-objekt skal importerast og eksporterast.

Desse innstillingane gjeld når det ikkje finst nokon Microsoft OLE-tenar (for eksempel i UNIX) eller når ingen LibreOffice OLE-tenar er klar til å redigera OLE-objekta.

Viss ein OLE-tenar er aktiv for det innebygde objektet, vert OLE-tenaren brukt for å handtera objektet.

Viss det ikkje er aktivert ein OLE-tenar for objektet, kan innebygde MathType-objekt konverterast til LibreOffice Math-objekt. For å kunna gjera dette, må MathType-objektet ikkje gå ut over MatType 3.1-spesifikasjonane.

Kolonnane [O] og [L]

Avkryssingsfelta [O] og [L] viser oppføringane for det paret av OLE-objekt som kan konverterast når dei vert lasta inn i LibreOffice [O: opna] og/eller lagra i eit Microsoft-format [L: lagra].

Sett eit merke i boksen [O] i kolonnen framføre oppføringa viss eit Microsoft eller andre OLE-objekt skal gjerast om til det spesifiserte LibreOffice OLE-objektet når eit Microsoft eller andre dokument vert lasta inn i LibreOffice.

Sett eit merke i boksen [L] i kolonnen framføre oppføringa viss eit LibreOffice OLE-objekt skal gjerast om til det spesifiserte Microsoft OLE-objektet når eit dokument vert lagra i eit Microsoft-filformat.

Teiknutheving

Microsoft Office har to teikninnstillingar tilsvarande dei som er brukte for teiknbakgrunnar i LibreOffice. Merk av for den innstillinga (utheving eller skuggelegging) du vil bruka ved eksport til Microsoft Office sine filformat.

Låsefiler

Merk av i avkryssingsfeltet for å laga ei Microsoft Office-låsefil i tillegg til LibreOffice si låsefil. Låsefiler gjev signal til programmet om at ein resurs eller ei fil ikkje skal brukast før låsen vert opna.

tip

LibreOffice kan lesa låsefiler laga av Microsoft Office.


Støtt oss!