Standardfargar

Tildeler fargar til dataradene. Innstillingane gjeld berre for alle nye diagram som vert laga.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → Diagram → Standardfargar


Diagramfargar

Viser alle fargane som er tilgjengelege for dataseriar. Merk ein dataserie for å endra fargen på han. Vel farge frå fargetabellen som ligg inntil.

Fargetabell

Du kan bruka denne tabellen til å byta ut diagramfargane for dei merkte dataseriane. Viss du for eksempel har merkt «Datarad 6» og trykkjer på fargen «Grøn 8» i fargetabellen, vert den gamle fargen for datarada byt ut med fargen «Grøn 8». Namnet på den valde fargen vert vist under fargetabellen.

Standard

Stiller fargeinnstillingane tilbake til slik dei vart sett då programmet vart installert.

warning

Nokre av vala kan ikkje tilbakestillast når dei først er sett. Skriv inn det opphavlege valet manuelt eller trykk Avbryt og opna dialogvindauget på nytt.


Støtt oss!