Innstillingar for diagram

Bestemmer generelle innstillingar for diagram.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → Diagram


Standardfargar

Tildeler fargar til dataradene. Innstillingane gjeld berre for alle nye diagram som vert laga.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!