Innstillingar for LibreOffice Math

Definerer utskriftsformatet og utskriftsinnstillingane for alle nye formeldokument. Desse innstillingane er verksame når du skriv ut ein formel direkte frå LibreOffice Math. Du kan også opna dialogvindauget ved å klikka på knappen Innstillingar i dialogvindauget Skriv ut. Innstillingane du definerer i vindauget vil gjelda for alle utskrivingar, medan innstillingane i dialogvindauget for utskrift berre gjeld for det gjeldande dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Opna eit formeldokument og vel → LibreOffice Math


Innstillingar

Definerer formelinnstillingar som gjeld for alle dokumenta.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!