Innstillingar for LibreOffice Draw

Her kan du velja innstillingar for teiknedokument. Du kan velja kva innhald som skal visast på sidene, kva målestokk som skal brukast, om du vil bruk rutenett og justering av dette og kva slag innhald som skal skrivast ut som standard.

For å bruka denne funksjonen …

Opna eit teiknedokument og vel → LibreOffice Draw


Generelt

Definerer dei generelle innstillingane for teiknings- og presentasjonsdokument.

Vis

Vel kva for visingsmodusar som er tilgjengelege. Ved å velja ei alternativ vising, kan du auka tempoet på skjermvisinga medan du redigerer presentasjonen din.

Rutenett

Set rutenettinnstillingane for å laga og flytta objekt.

Skriv ut

Vel innstillingane for utskrift inne i ei teikning eller eit presentasjonsdokument.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!