Rutenett

Set rutenettinnstillingane for Ă„ laga og flytta objekt.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Opna eit presentasjonsdokument og vel → LibreOffice Impress/ LibreOffice Draw → Rutenett


Rutenett

Bestem innstillingane for eit rutenett du kan tilpassa og bruka pÄ dokumentsidene dine. Dette rutenettet hjelper deg til Ä bestemma nÞyaktig kvar objekt skal plasserast. Du kan ogsÄ angje at dette rutenettet skal falla saman med eit «magnetisk» festerutenett.

Dersom du har slÄtt pÄ fest til rutenett, men Þnskjer Ä flytta eller laga einskilde objekt utan Ä avgrensa desse til rutenettet, kan du halda nede «Shift»-tasten sÄ lenge det er nÞdvendig.

OpplĂžysing

Vassrett

Bestemmer mÄleeininga for avstanden mellom rutenettpunkta pÄ X-aksen.

Loddrett

Bestemmer mÄleeininga for avstanden mellom rutenettpunkta pÄ Y-aksen.

Inndeling

Vassrett

Skriv inn nummeret pÄ den siste posten som skal takast med i brevflettinga.

Loddrett

Skriv inn nummeret pÄ den siste posten som skal takast med i brevflettinga.

Synkroniser ark

Vel om du vil endra dei gjeldande rutenettinnstillingane symmetrisk. OpplÞysinga og inndelingane pÄ X- og Y-aksen vert ikkje endra.

Fest

Til festelinjer

Festar kantane pÄ eit dradd objekt til den nÊraste festelinja nÄr du slepp museknappen.

Du kan ogsÄ slÄ pÄ denne innstillinga ved Ä trykkja pÄ knappen som kjem fram pÄ verktÞylinja Innstillingar til ein presentasjon eller eit teiknedokument.

Til sidemargane

Bestemmer om omrisset av det grafiske objektet skal justerast i hĂžve til den nĂŠraste sidemargen eller ikkje.

MarkÞren eller ei konturlinje for biletobjektet mÄ vera i festeomrÄdet.

I ein presentasjon eller i ei teikning kan du ogsÄ slÄ pÄ denne funksjonen ved hjelp av knappen pÄ verktÞylinja Innstillingar.

Til objektramma

Bestemmer om omrisset av det grafiske objektet skal justerast i hĂžve til kanten av det nĂŠraste grafiske objektet eller ikkje.

MarkÞren eller ei omrisslinje til det grafiske objektet mÄ vere innfÞre festeomrÄdet.

I ein presentasjon eller i ei teikning kan du ogsÄ slÄ pÄ denne funksjonen ved hjelp av knappen pÄ verktÞylinja Innstillingar.

Til objektpunkta

Bestemmer om omrisset av det grafiske objektet skal justerast i hÞve til punkt pÄ det nÊraste grafiske objektet eller ikkje.

Denne gjeld berre dersom markÞren eller omrisset av det grafiske objektet er innfÞre festeomrÄdet.

I ein presentasjon eller i ei teikning kan du ogsÄ slÄ pÄ denne funksjonen ved hjelp av knappen pÄ verktÞylinja Innstillingar.

FesteomrÄdet

Angjev festeomrÄdet mellom musepeikaren og omrisset av objektet. I LibreOffice Impress vert objekta fest til eit festepunkt viss musepeikaren er nÊrare enn avstanden som er vald i talboksen FesteomrÄde.

Avgrens objekta

NĂ„r objektet vert oppretta eller flytt

Gjer at det grafiske objektet er avgrensa vassrett, loddrett og diagonalt (45°) nÄr det vert laga eller nÄr det vert flytt. Du kan slÄ av denne innstillinga ved Ä halda nede Shift-tasten.

Utvid kantane

Gjer at det vert laga eit kvadrat basert pÄ den lengste sida i eit rektangel nÄr Shift-tasten vert halde nede fÞr du slepp opp museknappen. Dette gjeld ogsÄ for ein ellipse som vil laga ein sirkel basert pÄ den lengste diameteren i ellipsen. NÄr boksen Utvid kantar ikkje er avmerkt, vert det laga eit kvadrat eller ein sirkel basert pÄ den kortaste sida eller diameteren.

Ved rotering

Gjer at grafiske objekt berre kan roterast innfÞre den rotasjonsvinkelen som er vald i kontrollen Ved rotering. Hald nede Shift-tasten nÄr du roterer for Ä kunna rotera objektet utanfor den definerte vinkelen. Slepp tasten nÄr du er ferdig.

Punktreduksjon

Bestemmer vinkelen for punktreduksjon. Det kan vera nyttig Ä redusera redigeringspunkta nÄr du arbeider med mangekantar.

StĂžtt oss!