Vis

Vel kva for visingsmodusar som er tilgjengelege. Ved Ä velja ei alternativ vising, kan du auka tempoet pÄ skjermvisinga medan du redigerer presentasjonen din.

Dialogvindauget for Impress – Vis

Vis

Vis linjalar

Vel om linjalane over og til venstre for arbeidsomrÄdet skal visast.

Hjelpelinjer under flytting

Vel om hjelpelinjene skal vera synlege medan du flyttar eit objekt.

LibreOffice viser prikka hjelpelinjer som strekkjer seg ut over boksen med det valde objektet. Hjelpelinjene dekkjer heile arbeidsomrÄdet, slik at det vert enklare for deg Ä plassera objektet.

Du kan ogsÄ bruka denne funksjonen ved hjelp av med same namn i verktÞylinja Innstillingar dersom ein presentasjon eller ei teikning er open.

Alle kontrollpunkt i BĂ©zier-handteraren

Viser kontrollpunkta til alle bézierpunkta dersom du pÄ fÞrehand har vald Bézierkurve. Dersom det er ikkje er merkt av for Alle kontrollpunkt i bézier, vert berre kontrollpunkta for dei merkte bézierpunkta viste.

Omriss av kvart enkelt objekt

I LibreOffice vert omrisset av kvart objekt vist nÄr objektet vert flytt. Ved hjelp av valet Omriss av kvart einskild objekt kan du sjÄ om enkeltobjekt kolliderer med andre objekt i mÄlomrÄdet. Dersom du ikkje merkar av for Omriss av kvart einskild objekt, vil LibreOffice berre visa eit firkanta omriss rundt alle dei merkte objekta.

StĂžtt oss!