Standardar

Definerer standardinnstillingane for nye reknearkdokument.

For å bruka denne funksjonen …

Opna eit rekneark og vel → LibreOffice Calc → Standardverdiar


Nye rekneark

Du kan skrive talet på rekneark i eit nytt dokument og forstavingsnamnet for nye rekneark.

Støtt oss!