Kompatibilitet

Definerer kompatibilitetsinnstillingar for LibreOffice Calc.

For å bruka denne funksjonen …

Opna eit rekneark og vel → LibreOffice Calc → Kompabilitet


Tastaturbindingar

Tabellen nedanfor viser kva handlingar som er knytt til kva for tastaturbindingar for dei to tastaturbindingstypane (standard og OpenOffice.org klassisk

Tastaturbinding

Standard

OpenOffice.org klassisk

Rettetasten

slett innhaldet

slett

Slett

slett

slett innhaldet

+D

fyll ned

dataval

+Pil Ned

dataval

auk radhøgda


Kvar handlingane er:

Støtt oss!