Kopier liste

Let deg kopiera dei merkte cellene til ei sorteringsliste.

For å bruka denne funksjonen …

Opna eit rekneark og vel → LibreOffice Calc → Sorteringslister → Kopier-knappen


Liste frå

Vel anten Rader eller Kolonnar. Celler utan tekst vert ikkje tekne med ved kopiering.

Rader

Vel Rader for å kopiera eit samandrag av innhaldet i dei valde radene til ei liste.

Kolonnar

Vel Kolonnar for å kopiera eit samandrag av innhaldet i dei valde kolonnane til ei liste.

Støtt oss!