LibreOffice Writer/Web

Vel grunninnstillingane for LibreOffice-dokument i HTML-format.

For å bruka denne funksjonen …

Opna eit HTML-dokument og vel → LibreOffice Writer/Web


Vis

Vel standardinnstillingar for å visa objekt i tekstdokumentet og standardinnstillingar for vindaugselement.

Formateringsstøtte

Vel vising av visse teikn og direkte skrivemerke i tekst- og HTML-dokument i LibreOffice.

Rutenett

Bestem innstillingane for eit rutenett du kan tilpassa og bruka på dokumentsidene dine. Dette rutenettet hjelper deg til å bestemma nøyaktig kvar objekt skal plasserast. Du kan også angje at dette rutenettet skal falla saman med eit «magnetisk» festerutenett.

Skriv ut

Vel utskriftsinnstillingar for eit tekst- eller HTML-dokument.

Tabell

Definerer innstillingane for tabellar i tekstdokument.

Bakgrunn

Set bakgrunnen for HTML-dokumentet. Denne bakgrunnen vert brukt både for nye HTML-dokument og for dei som du lastar ned, viss dei ikkje har definert sin eigen bakgrunn.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!