Automatisk bilettekst

Bestemmer innstillingane for bilettekstar som vert lagt til automatisk i innsette objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer → Automatisk bilettekst


Legg til bilettekst automatisk ved innsetjing

Vel kva for objekttype innstillingane for automatisk bilettekst skal gjelda for.

Bilettekst

Bestemmer kva innstillingar som skal brukast i den valde objekttypen. Desse innstillingane er identiske med dei som finst i menyen Set inn → Bilettekst, som er tilgjengeleg når eit objekt er vald. Under innstillingane ser du ei førehandsvising av objektkategorien saman med nummereringstypen.

Kategori

Spesifiserer kategorien for det merkte objektet.

Nummerering

Set kva nummereringstype som krevst.

Skiljeteikn

Angjev teiknet som skal visast etter nummeret pĂĄ overskrift- eller kapittelnivĂĄet.

Stilling

Bestemmer plasseringa av biletteksten i høve til objektet.

Nummerering av bilettekstar av kapittel

NivĂĄ

Vel kva for overskrifts- eller kapittelnivĂĄ nummereringa skal byrja pĂĄ.

Skiljeteikn

Definerer kva for teikn som skal visast etter talet pĂĄ overskrifts- eller kapittelnivĂĄet.

Kategori- og rammeformat

Teiknstil

Bestemmer teiknstilen for bilettekstavsnittet.

Legg til kantlinje og skugge

Legg til kantlinja og skuggen av objektet i bilettekstramma.

Støtt oss!