Innstillingar for dokumentsamanlikning

Definerer innstillingane for samanlikning av dokument.

Åtvaringsikon

Dene hjelpesida treng meir arbeid for å verta korrekt og utfyllande. Meld deg gjerne på LibreOffice-prosjektet og hjelp oss med å skriva den manglande informasjonen. Opna nettsider (på engelsk) om å skriva hjelp.


For å bruka denne funksjonen …

Opna eit teksdokument og vel → LibreOffice Writer → Samanlikning.


Samanlikna dokument

Tilfeldig tal for å gjera dokumentsamanlikninga meir nøyaktig

Introduserer ein identifikator for å gjera samanlikninga av dokument meir nøyaktig når ho vert gjort med ord eller teikn.

note

Desse vala vert slått på når samanlikninga av dokument er sett til å vera ordvis eller teiknvis.


Ta det med ved samanlikning

Slår på dokumentsamanlikninga med innstillinga ordvis eller teiknvis.

Ignorer lengdestykke

Set inn det minste talet på teikn som skal utløysa ei gyldig samanlikning.

Lagra det når dokumentet vert endra

Lagrar det tilfeldige talet i dokumentet.

Støtt oss!