Grunnskrifter

Innstillingane for dei grunnleggjande skrifttypane i dokumenta dine.

Du kan også endra grunnskriftene for asiatisk og kompleks tekst dersom det er slått på støtte for dei i → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt.

Desse innstillingane definerer basisskrifter for dei førehandsdefinerte malane. Du kan også endra eller tilpassa standardmalane for tekst.

For å bruka denne funksjonen …

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer → Enkle skrifttypar (vestleg)

Opna eit tekstdokument og vel → LibreOffice Writer → Grunnskrifter (asiatiske). (Berre tilgjengeleg når støtte for asiatiske språk er slått på.)


Grunnskrifter

Standard

Vel kva skrift som skal brukast i avsnittsstilen Standard. Denne skrifta vert brukt i nesten alle avsnittsstilar, utanom der avsnittsstilen oppgjev ei anna skrift.

Storleik

Vel skriftstorleik.

Overskrift

Spesifiserer skrifttypen som skal brukast i overskrifter.

Liste

Set skrifttype og skriftstorleik for liste-avsnittsstilen, som vert brukt på alle avleidde avsnittsstilar.

Når du vel for å formatera avsnitt med tal eller punktteikn i eit tekstdokument, vil programmet bruka desse avsnittsstilane automatisk.

Bilettekst

Bestemmer kva skrifttype som skal brukast i bilettekstar i bilete og tabellar.

Register

Vel kva skrift som skal brukast i register, stikkordlister og innhaldslister.

Standard

Still dei verdiane som er synlege i dialogvindauget tilbake til standfardverdiane.

warning

Det vert ikkje spurd om stadfesting før standardinnstillingane vert lesne inn.


Støtt oss!