Tryggleik

Vel tryggleiksinnstillingar for Ă„ lagra dokument, for nettilkoplingar og for Ă„ opna dokument som inneheld makroar.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel → LibreOffice → Tryggleik


Dialogvindauget for tryggings-innstillingar

warning

Nokre av vala kan ikkje tilbakestillast nÄr dei fÞrst er sett. Skriv inn det opphavlege valet manuelt eller trykk Avbryt og opna dialogvindauget pÄ nytt.


Tryggingsinnstillingar og Ă„tvaringar

Opnar dialogvindauget «Tryggleiksval og Ätvaringar».

Passord for nettilkoplingar

Du kan oppgje eit hovudpassord for snÞgt Ä fÄ tilgang til sider som krev brukarnamn og passord.

Lagra passord for tilkopling til Internett fortlĂžpande

Vel at LibreOffice skal lagra alle passorda som du brukar for Ä fÄ tilgang til filer pÄ vevtenarar pÄ ein trygg mÄte. Du kan seinare henta fram passorda frÄ ei liste ved Ä skriva inn hovudpassordet.

Åtvaringsikon

Gamle oppsett kan innehalda svakt krypterte passord, i tilfellet vert det vist ei infolinje nÄr programmet byrjar Ä be om Ä skriva inn hovudpassordet igjen for Ä lagra det pÄ nytt med ei sterkare kryptering.


Verna med eit hovudpassord (tilrÄdd)

Merk av for Ă„ verna alle tilkoplingspassorda med eit hovudpassord.

Hovudpassord

Opnar dialogvindauget Oppgje hovudpassord.

Vis passord

Du vert spurd om hovudpassordet. Dersom du oppgjev det rette passordet, vert dialogvindauget Lagra informasjon om nettilkopling opna.

Dialogvindauget Lagra informasjon om nettilkopling viser ei liste over nettstadar og brukarnamn som du tidlegare har brukt. Du kan velja og fjerna oppfÞringar pÄ lista. Du kan ogsÄ sjÄ passorda for dei ulike oppfÞringane.

Makrotryggleik

Tilpass tryggleiksnivÄet for kÞyring av makroar og vel makroutviklarar du stolar pÄ.

Makrotryggleik

Opnar dialogvindauget for Makrotryggleik.

Tidsstempelutferdar

Tidsstempelutferdarar (TSA) sender ut digitalt signerte tidsstempel (RFC 3161) som kan brukast valfritt ved signering av PDF-eksport.

StĂžtt oss!