Innstillingar for Internett

Spesifiserer Internett-innstillingane.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → Internett


Mellomtenar

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!