Val for innlasting/lagring

Set opp generelle innstillingar for innlasting og lagring.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → Last inn/Lagra


Generelt

I området Generelt kan du velja standardinnstillingar for lagring av dokument og velja standard filformat.

VBA-eigenskapar

Bestemmer generelle eigenskapar for lasting og lagring av Microsoft Office-dokument med VBA-kode (Visual Basic for Applications).

MS Office

Fastsett innstillingane for import og eksport av Microsoft Office og andre dokument.

HTML-samspel

Definerer innstillingar for HTML-sider.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

warning

Nokre av vala kan ikkje tilbakestillast når dei først er sett. Skriv inn det opphavlege valet manuelt eller trykk Avbryt og opna dialogvindauget på nytt.


Støtt oss!