Utskriftsval

Vel innstillingar for skrivaroppsett.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel → LibreOffice→ Skriv ut


Skriva ut raskare med reduserte data

Reduser utskriftsdata

Du kan redusera datamengda som vert send til skrivaren. Ved Ä gjera dette, aukar du utskriftsfarten fordi utskriftsfilene er mindre. Dette gjer utskrift pÄ skrivarar med lite minne enklare, men du kan risikera litt dÄrlegare utskriftkvalitet.

Innstillingar for

Vel om utskriftsinnstillingane skal gjelda for direkte utskrift til skrivaren eller for utskrift til ei fil.

Reduser gjennomsikt

Vel om du vil at gjennomsiktige objekt skal skrivast ut pÄ lik linje med vanlege, ikkje-gjennomsiktige objekt. Dei to neste knappane med innstillingar avgjer dette nÊrare.

Merknadsikon

Gjennomsikt kan ikkje sendast rett til ein skrivar. Dei omrÄda i dokmentet der gjennomsikt skal visast mÄ difor verta rekna som punktbilete fÞr dei vert sende til skrivaren. Avhengig av storleiken pÄ punktbileta og utskriftsopplÞysinga, kan dette fÞra til ei stor datamengd.


Automatisk

Spesifiserer at gjennomsikta berre vert skrive ut viss det gjennomsiktige omrÄdet fyller mindre enn ein firedel av heile sida.

Inga gjennomsikt

Med denne innstillinga vert gjennomsikt aldri skrive ut.

Reduser bilete

Bestemmer at punktbilete vert skrive ut med redusert kvalitet. OpplĂžysinga kan berre gjerast mindre, ikkje stĂžrre.

Utskrift i hĂžg/normal kvalitet

HÞg utskriftskvalitet svarar til ei opplÞysing pÄ 300 dpi. Normal utskriftskvalietet svarar til ei opplÞysing pÄ 200 dpi.

OpplĂžysing

Bestemmer hĂžgaste utskriftskvalitet i dpi. OpplĂžysinga kan berre reduserast, ikkje aukast.

Ta med gjennomsiktige objekt

Viss det er merkt av i dette feltet, vil reduksjonen i utskriftskvaliteten for punktbilete ogsÄ gjelda for gjennomsiktige omrÄde i objektet.

Reduser fargeovergang

Viss dette feltet er merkt, vert fargeovergangar skrive ut med redusert kvalitet.

Fargeovergang med striper

Bestemmer det hÞgste talet pÄ fargeovergangsstriper ved utskrift.

Mellomnyanse

Gjer at fargeovergangar vert skrivne ut einsfarga i ein mellomliggjande farge.

Gjer fargane om til grÄtonar

Gjer at alle fargar vert skrivne ut i grÄtoner.

Åtvaringar ved utskrift

Definerer kva Ă„tvaringar som skal visast fĂžr utskrivinga byrjar.

Papirstorleik

Merk denne avkryssingsboksen viss eit bestemt papirformat er nÞdvendig for Ä skriva ut det gjeldande dokumentet. Viss papirformatet ikkje er tilgjengeleg i skrivaren, vil du fÄ ei feilmelding.

Papirretning

Merk denne avkryssingsboksen viss ein bestemt papirretning er nÞdvendig for Ä skriva ut det gjeldande dokumentet. Viss formatet ikkje er tilgjengeleg i skrivaren, vil du fÄ ei feilmelding.

Gjennomsikt

Merk av i denne avkryssingsboksen om du Þnskjer Ä verta Ätvara viss dokumentet inneheld gjennomsiktige objekt. NÄr eit slikt dokument vert skrive ut, vil du fÄ opp eit dialogvindauge der du kan velja om gjennomsikta skal skrivast ut eller ikkje.

StĂžtt oss!