Vis

Bestemmer innstillingane for vising.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel → LibreOffice → Vis.


Dialogvindauget for visingsinnstillingar

Ikontema

Vel stilen for symbola i verktĂžylinjer og dialogvindauge.

Ikonstorleik

VerktĂžylinje

Bestemmer storleiken pÄ ikona pÄ verktÞylinja.

Notisblokklinja

Bestemmer storleiken pÄ symbola pÄ notisblokklinja.

Sidepanel

Bestemmer storleiken pÄ symbola pÄ sidepanelet.

Synlegheit

Menylinjeikon

Viser symbola ved sida av den tilsvarande menyoppfÞringa. Vel mellom «automatisk», «gÞym» og «vis». I «automatisk» vert visinga av symbola styrt av systeminnstillingane og tema.

Snarvegar

Viser snarvegane ved sida av den tilsvarande menyoppfÞringa. Vel mellom «automatisk», «gÞym» og «vis». I «automatisk» vert visinga av symbola styrt av systeminnstillingane.

Mus

Plassering

Vel om, og i tilfelle korleis, musepeikaren skal plasserast nÄr du opnar eit dialogvindauge.

Midtknappen

Vel kva funksjon den midtre museknappen skal ha.

  1. Automatisk rulling – dersom du dreg medan den midtre museknappen er trykt inn, vert visinga endra.

  2. Lim inn frĂ„ utklippstavla – dersom du trykkjer pĂ„ den midtre museknappen, vert innhaldet pĂ„ «utvalsutklippstavla» limt inn der skrivemerket er plassert.

«Utvalstavla» er uavhengig av den vanlege utklippstavla som du brukar med Rediger → Kopier / Klipp ut / Lim inn eller snĂžggtastane til desse funksjonane. Utklippstavla og utvalstavla kan ha ulikt innhald samtidig.

Utklippstavla

Utvalstavla

Kopier innhald

Rediger → Kopier + C.

Merk tekst, tabell, objekt.

Lim inn innhaldet

Rediger → Lim inn + V limar inn der markþren er.

Eit klikk pÄ den midtre museknappen limer inn der skrivemerket er plassert.

Lime inn i eit anna dokument

Har ingen effekt pÄ innhaldet i utklippstavla.

Det sist merkte utvalet er innhaldet pÄ utvalstavla.


tip

Trykk Shift+ + R for gjenoppretta eller gjenoppfriska det gjeldande dokumentet.


Biletvising

Bruk maskinvareakselerasjon

Du kan fÄ direkte tilgang til maskinvarefunksjonar i skjermkortet for Ä betra skjermvisinga. StÞtta for maskinvareakselerasjon er ikkje tilgjengeleg for alle operativsystem og plattformdistribusjonar av LibreOffice.

Bruk kantutjamning

Dersom det er stÞtta, kan du slÄ av og pÄ kantutjamning pÄ bilete. NÄr det er pÄ, vil dei fleste typar bilete sjÄ jamnare og mindre kunstige ut.

Skriftlister

FĂžrehandsvis skrifter

Viser namna pÄ skrifttypar som kan veljast saman med den aktuelle skrifta. Dette gjeld for eksempel skrifter i boksen «Skrif» pÄ verktÞylinja Formatering.

Utjamning av skrifter pÄ skjermen

Vel for Ä jamna ut mÄten teksten dukkar opp pÄ skjermen pÄ.

frÄ

Skriv inn den minste skriftstorleiken som kan ha kantutjamning.

StĂžtt oss!