Generelt

Inneheld generelle innstillingar for LibreOffice.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → LibreOffice → Generelt


Dialogvindauget for generelle innstillingar

Hjelp

Vel innstillingar for den installerte hjelpa.

Utvida tips

Viser hjelpetekstar når du kviler skrivemerket over eit ikon, ein menyfunksjon eller eit val i eit dialogvindauge.

Dokumentstatus

Utskrift set dokumentstatus til «endra»

Vel om dokumentet skal reknast som endra når det vert skrive ut. Når dette alternativet er merkt av, får du spørsmål om å lagra endringar kvar gong du lukkar dokumentet. Utskriftsdatoen vert då skriven inn i dokumenteigenskapane som ei endring.

År (to siffer)

Vel kva datoområde systemet skal kjenna att tosifra årstal frå.

I LibreOffice vert årstal oppgjevne med fire siffer, slik at skilnaden mellom 1/1/99 og 1/1/01 er to år. Denne innstillinga, som heiter År (to siffer), lèt deg velja til kva årstal det skal reknast frå 2000-talet. For å illustrera dette, vil oppføringa «1/1/20» verta attkjend som 1/1/2020 i staden for 1/1/1920 dersom du vel «1/1/30».

Hjelp til med å gjere LibreOffice betre

Send krasjrapportar til The Document Foundation

Send krasjrapportar for å hjelpa utviklarane med å forbetra programvaren. Når LibreOffice krasjar, kan du velja å sende rapportar som inneheld feilsøkingsinformasjon som er nyttig for å finna årsaka til feilen og fiksa han.

Støtt oss!