Rediger modul

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel → SprĂ„kinnstillingar → SkrivestĂžtte,
i lista over Tilgjengelege sprÄkmodular, vel éin av sprÄkmodulane og trykk Rediger.


Innstillingar

Vel sprÄk og tilgjengeleg stavekontroll, orddeling og synonymordliste for undermodulane du har valt. Du kan ordna undermodulane etter prioritet.

  1. Vel eit sprÄk frÄ SprÄk-lista.

  2. Merk alle modular som skal takast i bruk for dette sprÄket under overskriftene stavekontroll, orddeling og synonymordliste.

  3. NÄr meir enn éin undermodul er tilgjengeleg for eit omrÄde, vert dei brukte i den rekkjefÞlgja dei er opplista i. Du kan endra denne ved Ä bruka knappane Flytt opp og Flytt ned.

  4. Berre Ă©in undermodul kan takast i bruk under orddeling.

SprÄk

Vel sprÄket til modulen.

Dette gjeld for alle felta for sprÄkval i LibreOffice:

Det er eit kryss framfÞre ei sprÄkoppfÞring dersom ho er aktivert for dette sprÄket.

Flytt opp

Aukar prioriteten til modulen som er vald i lista med eitt nivÄ.

Flytt ned

Senkar prioriteten til modulen som er vald i lista med eitt nivÄ.

Tilbake

Trykk her for Ă„ gjera om dei noverande endringane i lista.

StĂžtt oss!