Rediger modul

For å bruka denne funksjonen …

Vel → Språk og nasjonale innstillingar → Skrivestøtte,
i lista over Tilgjengelege språkmodular, vel éin av språkmodulane og trykk Rediger.


Innstillingar

Vel språk og tilgjengeleg stavekontroll, orddeling og synonymordliste for undermodulane du har valt. Du kan ordna undermodulane etter prioritet.

  1. Vel eit språk frå Språk-lista.

  2. Merk alle modular som skal takast i bruk for dette språket under overskriftene stavekontroll, orddeling og synonymordliste.

  3. Når meir enn éin undermodul er tilgjengeleg for eit område, vert dei brukte i den rekkjefølgja dei er opplista i. Du kan endra denne ved å bruka knappane Flytt opp og Flytt ned.

  4. Berre éin undermodul kan takast i bruk under orddeling.

Språk

Vel språket til modulen.

Dette gjeld for alle felta for språkval i LibreOffice:

Det er eit kryss framføre ei språkoppføring dersom ho er aktivert for dette språket.

Flytt opp

Aukar prioriteten til modulen som er vald i lista med eitt nivå.

Flytt ned

Senkar prioriteten til modulen som er vald i lista med eitt nivå.

Tilbake

Trykk her for å gjera om dei noverande endringane i lista.

Støtt oss!