Rediger stiar

I dialogvindauget Rediger stiar kan du velja nokre av mappene som er tilgjengelege i LibreOffice.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → .LibreOffice → Stiar.

Vel fana Verktøy → Autotekst → Sti. (Berre for auitotekst)


Stiar

Inneheld ei liste over stiar og filer som allereie er lagde til. Vel standardstien for nye filer.

Legg til

Opnar dialogvindauget Vel sti slik at du kan velja ei anna mappe eller dialogvindauget Opna for å velja ei anna fil.

Slett

Slettar det valde elementet eller element utan å spørja om stadfesting.

Støtt oss!