Ordbøker

Dette er ei ordbok over tekniske termar som er brukte i LibreOffice, saman med ei liste over Internett-termar.

Generell ordliste

Denne ordlista forklarar ein del av dei vanlegaste uttrykka du finn i LibreOffice.

Ordliste over Internett-uttrykk

Dersom du er ny på Internett, møter du mange ukjende ord som nettlesar, bokmerke, e-post, heimeside, søkjemotor og mange andre. Denne ordlista vil hjelpa deg med å koma i gang ved å forklara ein del av den viktige terminologien du finn på Internett, intranett, e-post og i diskusjonsgrupper.

Støtt oss!