Verktøylinja for spørjingsutforming

Når du lagar eller redigerer ei SQL-spørjing, kan du bruka ikona på verktøylinja for spørjingsutforming for å styra datavisinga.

Dei følgjande ikona vert viste, avhengig om spørjinga eller visinga er laga på Uformingsfana eller på SQL-fana:

Køyr

Køyrer SQL-spørringa og viser resultatet. Funksjonen Køyr spørjing lagrar ikkje spørjinga.

Ikon Utfør spørjinga

Køyr spørjing

Tøm spørjing

Slettar spørjinga. Alle tabellar vert fjerna frå utformingsvindauget.

Ikon Rydd spørjinga

Tøm spørjing

Slå på/av utformingsvising

Vis spørjinga i utformingsvising eller i SQL-vising.

 Ikon Slå utformingsvising av/på

Slå på/av utformingsvising

Legg til tabellar

Trykk her for å velja kva tabellar du vil setja inn i utformingsvindauga. I dialogvindauget Legg til tabell kan du velja tabellane du treng til oppgåva.

Ikon for Legg til tabell

Set inn tabellar

Funksjonar

Viser Funksjon-rada nedst i utformingsvisinga til vindauget Spørjingsutforming.

ikon Funksjonar

Funksjonar

Tabellnamn

Viser linja Funksjon nedst i utformingsvisinga til vindauget Spørjingsutforming.

Ikon Tabellnamn

Tabellnamn

Alias

Viser Alias-rada nedst i Spørjingsutforming.

Ikon Alias

Alias

Unike verdiar

Utvidar «select»-uttrykket i SQL-spørjinga i den gjeldande kolonnen med DISTINCT-parameteren. Resultatet er at like verdiar vert viste berre ein gong, sjølv om dei er lista fleire gongar.

Ikon Eintydige verdiar

Unike verdiar

Det følgjande ikonet finst på SQL-fana:

Køyr SQL-kommando direkte

I lokal SQL-modus kan du skriva inn SQL-kommandoar som ikkje vert tolka av LibreOffice, men sende direkte til datakjelda. Om du ikkje viser desse endringane i utformingsvisinga, kan du ikkje byta tilbake til utformingsvising.

Ikon Utfør SQL-kommandoen direkte

Køyr SQL-kommando direkte

Støtt oss!