Tabelldatalinja

Bruk tabelldatalinja for å styra korleis dataa vert viste.

Dataa vert viste filtrert heilt til du endrar eller fjernar sorteringa eller filtreringskriteria. Dersom eit filter er i bruk, er ikonet Bruk filterTabelldatalinja aktivt.

Lagra post

Lagrar posten i databasetabellen. Du finn knappen Lagra post på verktøylinja for tabelldata.

Ikon

Lagra post

Rediger data

Slår redigeringsmodus for databasetabellen av eller på.

Ikon

Rediger data

Angra

Angrar den siste kommandoen eller oppføringa du skreiv inn. For å velja kommandoen du vil angra, trykkjer du på pila ved angra-knappen på standardlinja.

Ikon

Angra: Innskriving

Finn post

I skjema og databasetabellar kan du leita gjennom datafelt, listeboksar og avkryssingsboksar for særskilde verdiar.

Ikon for Finn post

Søk etter post

Frisk opp

Oppdater skjermbiletet. I eit fleirbrukarmiljø sikrar oppdatering at det er gjeldande data som vert viste.

Ikon Opdater

Frisk opp

Sorteringsrekkjefølgje

Spesifiser sorteringskriteria for visinga av data.

Ikon Sorteringsrekkjefølgje

Sorteringsrekkjefølgje

Sorter stigande

Tekstfelt vert sorterte alfabetisk (A – Z) og talfelt vert sorterte i stigande rekkjefølgje (0 – 9).

Ikon Sorter stigande

Sorter stigande

Sorter fallande

Tekstfelt vert sorterte alfabetisk (Z – A) og talfelt vert sorterte i fallande rekkjefølgje (9 – 0).

Ikon Sorter fallande

Sorter fallande

Autofilter

Filtrerer postane etter innhaldet i det valde datafeltet.

Ikon Autofilter

Autofilter

Bruk filter

Byt mellom filtrert og ufiltrert vising av tabellen.

Ikon Skjemafilter

Bruk filter

Standardfilter

Endra filterinnstillingane.

Ikon

Standardfilter

Tilbakestill filter/sortering

Avbryt filterinnstillingane og vis alle oppføringane i denne tabellen.

Ikon

Tilbakestill filter/sortering

Data til tekst

Set inn alle felt frå den markerte posten i det gjeldande dokumentet der skrivemerket står.

Ikon

Data til tekst

Data til felt

Oppdaterer innhaldet i dei eksisterande databasefelta med dei merkte postane Symbolet Data til felt er berre tilgjengeleg viss det gjeldande dokumentet er eit tekstdokument.

Ikon

Data til felt

Brevfletting

Opnar vegvisaren for brevfletting for å laga standardbrev.

Ikon

Brevfletting

Datakjelda til dette dokumentet

Viser, i lesaren for datakjelda, tabellen som er kopla med det gjeldande dokumentet.

Ikon

Datakjelda til dette dokumentet

Utforskar på/av

Slår av eller på visinga av datakjeldeutforskaren. Utforskar på/av-knappen finn du på verktøylinja for tabelldata.

Ikon

Utforskar på/av

Støtt oss!