Verktøylinje for tabellar

Verktøylinja for tabellar inneheld funksjonane du treng for å arbeida med tabellar. Verktøylinja kjem fram når du flyttar skrivemerket inn i ein tabell.

Tabell

Set inn ein ny tabell i det gjeldande lysbiletet eller den gjeldande sida.

Ikon Set inn tabell

Set inn tabell

Linjestil

Trykk her for å opna verktøylinja Linjestilar, der du kan endra kantlinjestilen.

Ion Linjestil

Linjestil

Kantlinjefarge

Trykk på knappen Kantlinjefarge for å opna verktøylinja for kantlinjefarge, som let deg endra kantlinjefargen på eit objekt.

Ikon

Linjefarge (på kantlinja)

Kantlinjer

Trykk på knappen Kantlinjer for å opna verktøylinja for kantlinjer. Der kan du endra kantlinjene til eit ark eller objekt.

Ikon Kantlinjer

Kantlinjer

Områdestil / områdefylling

Vel den fylltypen du vil bruka på teikneobjektet.

Slå saman celler

Slår saman innhaldet i dei merkte cellene til éi celle. Tek vare på formateringa i den første cella i utvalet.

Ikon Slå saman celler

Slå saman celler

Ikon Splitt samanslegne celler

Beste storleik

Opnar ei verktøylinje som inneheld funksjonar for å optimere rader og kolonnar i tabellar.

Ikon Beste storleik

Beste storleik

Øvst

Plasser innhaldet øvst i cella.

Midtstill (loddrett)

Klassifiserer den valde termen.

Nedst

Juster innhaldet nedst i cella.

Set inn rader

Set inn éi eller fleire rader i tabellen under skrivemerket. Du kan setja inn fleire enn éi rad ved å opna det tilhøyrande dialogvindauget (vel Tabell → Set inn → Rader) eller ved å velja fleire enn éi rad før du trykkjer på ikonet. Med den andre metoden får dei nye radene same høgd som dei radene du valde.

Ikon

Set inn rad

Set inn kolonne

Set inn éin eller fleire kolonnar i tabellen etter markeringa. Du kan setja inn fleire kolonnar samtidig ved å opna dialogvindauget (vel Tabell → Set inn → Kolonnar) eller ved å velja fleire kolonnar før du trykkjer på ikonet. Med den siste metoden får dei nye kolonnane same relative breidd som dei kolonnane du valde.

Ikon

Set inn kolonne

Slett rad

Slett dei valde radene frå tabellen.

Ikon Slett rader

Slett rader

Slett kolonne

Slett dei valde kolonnane frå tabellen.

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000405.xhp#sydelete_columns not found).

Tabellutforming

Opnar fana for tabellutforming. Dobbeltklikk på ei førehandsvising for å formatere tabellen.

Ikon

Tabellutforming

Tabelleigenskapar

Vel eigenskapane til den valde tabellen, for eksempel skrifter, skrifteffektar, kantar og bakgrunn.

Støtt oss!