Standardlinja

Standardlinja er tilgjengeleg i alle LibreOffice-program.

Ny

Opprettar eit nytt LibreOffice-dokument.

Ikon Ny(tt)

Ny

Opna fil

Opnar ei lokal eller ei ekstern fil. Det er rÄd Ä opna fleire filer.

Ikon Opna

Opna fil

Lagra

Lagra dokumentet.

Ikon Lagra

Lagra

Lagra som

Lagra dokumentet pÄ ein annan plass, med eit anna filnamn eller som ein annan filtype.

Ikon Lagra som

Lagra som

Send dokument som e-post

Opnar eit nytt vindauge i standardprogrammet for e-post med det gjeldande dokumentet som eit vedlegg med det oppsette filformatet. Viss dokumentet er nytt og ikkje lagra, vert formatet som er spesifisert i → Last inn/lagra → Generelt brukt.

Ikon E-postdokument

E-postdokument

Redigeringsmodus

Bruk valet Redigeringsmodus for Ä slÄ av eller pÄ redigeringsmodus.

Ikon Redigeringsmodus

Redigeringsmodus

Eksportert som PDF

Lagrar den gjeldande fila som Portable Document Format (PDF) versjon 1.4. Ei PDF-fil kan visast og skrivast ut pÄ alle plattformer utan Ä endra originalformateringa viss dei nÞdvendige programma er installerte.

Ikon Eksporter direkte som PDF

Eksporter direkte som PDF

Skriv ut fil direkte

Trykk pÄ knappen skriv ut fil direkte for Ä skriva ut dokumentet med gjeldande standardinnstillingar for utskrift. Desse finn du i dialogvindauget Skrivaroppsett som du kan opna med menykommandoen Skrivaroppsett.

Ikon Skriv ut fil direkte

Skriv ut fila direkte

Stavekontroll

Kontrollerar dokumentet eller den merkte teksten for stavefeil. Viss det er installert utviding for grammatikkontroll, vert det ogsÄ kontrollert for grammatiske feil.

Ikon

Stavekontroll

Automatisk stavekontroll av/pÄ

UtfĂžrer stavekontroll automatisk medan du skriv og set strek under feil.

Automatisk Stavekontroll PĂ„/Av

Automatisk stavekontroll av/pÄ

Klipp ut

Fjernar og kopierer utvalet til utklippstavla.

Ikon

Klipp ut

Kopier

Kopierer utvalet til utklippstavla.

Ikon

Kopier

Lim inn

Set innhaldet frÄ utklippstavla inn ved skrivemerket og byter ut vald tekst eller objekt. Trykk pÄ pila ved sida av knappen for Ä velja format.

Ikon

Lim inn

Formatpensel

Merk noko tekst eller eit objekt og trykk pÄ denne knappen. Klikk pÄ eller dra over ein annan tekst, eller klikk pÄ eit objekt, for Ä bruka den same formateringa.

Klikk pÄ Clone Formatting knappen Ikon pÄ StandardverktÞylinja.

Ikon

Formateringspenselen

Angra

Angrar den siste kommandoen eller oppfÞringa du skreiv inn. For Ä velja kommandoen du vil angra, trykkjer du pÄ pila ved angra-knappen pÄ standardlinja.

Ikon

Angra

Gjenopprett

Gjer om handlinga duangra sist. Trykk pÄ pila rett ved Gjer om-knappen pÄ standardlinja for Ä velja angra-steget du vil gjera om att.

Ikon

Gjer om

Dialogvindauge for hyperlenkjer

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera hyperlenkjer.

Ikon

Dialogvindauge for hyperlenkjer

Dokumentstruktur

Trykk pÄ Vis/gÞym dokumentstruktur for Ä gÞyma eller visa dokumentstrukturen.

Ikon

Vis/gĂžym dokumentstruktur

Skaler og vis oppsett

Forminskar eller forstÞrrar skjermvisinga av LibreOffice. Gjeldande forstÞrring vert vist som ein prosentverdi pÄ statuslinja.

Ikon

Skalering

LibreOffice Hjelp

Opnar hovudsida i Hjelp for LibreOffice for programmet som er i bruk. Du kan bla gjennom hjelpesidene. Du kan bÄde sÞkja etter stikkord og ord i heile teksten.

Ikon Hjelp

Hjelp for LibreOffice

Kva er dette?

SlÄr pÄ utvida tips under musepeikaren slik at dei vert viste til neste klikk.

Ikon «Kva er dette?»

Kva er dette?

Last inn nettadresse

Les eit dokument som er peika pÄ med ei innskrive nettadresse. Du kan skriva inn ei ny adresse, redigera ei eksisterande adresse eller velja ei frÄ lista. Viser full sti til det gjeldande dokumentet.

Tipsikon

Gjer Last inn nettadresse tilgjengeleg ved Ä trykkja pÄ Synlege knappar (hÞgreklikk pÄ verktÞylinja).


StĂžtt oss!