Laga XML-filter

Laga eit XML-filter for LibreOffice

Når du lagar eit XML-filter for LibreOffice, må du utforma eit XSLT-stilark som kan konvertera til og frå OpenDocument sitt XML-filformat.

Tipsikon

Du finn meir om OpenDocument XML-formatet på https://xml.openoffice.org/.


Viss du vil, kan du bruka ein mal saman med filteret for å leggja til LibreOffice-stilar i eit XML-dokument som du importerer.

Slik lagar du eit XML-filter

 1. Lag eit stilark for XSLT-transformering som kan tilordna elementa i det eksterne XML-formatet til elementa i OpenDocument-filformat og tilbake igjen.

 2. Lag ein mal som tildeler LibreOffice-stilar til element i det eksterne XML-formatet når du importerer ei fil i dette formatet til LibreOffice

 3. Lag eit tekstdokument i LibreOffice Writer og vel Verktøy → Innstillingar for XML-filter.

 4. Trykk OK.

 5. Klikk på fana Generelt i dialogvindauget XML-filter og definer eigenskapane for filteret.

 1. Vel omgjeringseigenskapane for filteret på fana Omgjering.

 1. Trykk OK.

Slik testar du eit XML-filter

Du kan utføra grunnleggjande testar av eit tilpassa XML-filter i LibreOffice.

Merknadsikon

Dokumentet vert ikkje endra av desse testane.


 1. Laga eller opna eit tekstdokument.

 2. Vel Verktøy → Innstillingar for XML-filter.

 3. Vel filteret som du vil testa i lista over filter og klikk på Test XSLT-ar.

 4. For å prøva ut eit Eksportfilter, gjer slik i området Eksporter i dialogvindauget:

 1. For å prøva ut eit Importfilter klikkar du på Bla gjennom i området Importer i dialogvindauget, merkjer eit dokument og klikkar på Opna.

Støtt oss!