Om XML-filtra

LibreOffice lagrar dokument i XML-format. Du kan laga tilpassa filter som gjer om XML-filformatet OpenDocument som vert brukt av LibreOffice, til andre format. Desse filtra kan integrerast i LibreOffice, så du kan lagra eller lasta inn desse formata.

Merknadsikon

For å laga eit XML-filter, må du ha eit godt kjennskap til XML- og XSLT-konsepta. Desse konsepta ligg utanfor omfanget av denne hjelpa.


Eit XML-filter inneheld stilark, som er skrive i språket XSLT. Stilarket styrer omgjeringa frå OpenDocument-filformatet til eit anna XML-format gjennom eksport- og importfilter. Der er tre slag XML-filter:

Støtt oss!