XML-skjemadokument (XForms)

XForms er ein ny type nettskjema som er utvikla av World Wide Web Consortium. XForm-modellen er definert i Extensible Markup Language (XML). Modellen brukar separate delar for å beskriva kva eit skjema gjer og korleis det ser ut. Du kan sjå spesifikasjonen for XForms på: http://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

Arbeida med XForms

I LibreOffice er eit XForms-dokument ein spesiell type Writer-dokument. Utformingsmodus for eit XForm-dokument har ekstra verktøylinjer og felt.

Når du har laga og lagra eit XForms-dokument, kan du opna dokumentet, fylle ut skjemaet, og senda inn endringane til ein tenar.

Laga eit nytt XForms-dokument

  1. Vel Fil → Ny(tt) → XML-skjemadokument.

    XForms-utformingsvindauget vert opna i eit tomt Writer-dokument.

  2. Utform skjemaet ditt.

Slik opnar du eit XForms-dokument

Slik redigerer du eit XForms-dokument

Opna XForms-dokumentet og bruk desse verktøylinjene og vindauge:

Støtt oss!