Versjonar og utgjevingsnummer

  1. Vel Hjelp → Om LibreOffice. Dette opnar eit dialogvindauge med informasjon om programmet.

  2. Sjå ei liste over kode og Wiki-bidragsytarar på LibreOffice si nettside.

Hjelpevindauget i LibreOffice

Støtt oss!