Dagens tips

Dagens tips viser nyttige tips for brukaren.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Hjelp → Vis dagens tips.


Settet med tips er samla inn frå fleire nettsider i LibreOffice-fellesskapet og vert oppdatert for kvar nye versjon av programmet.

note

Dagens tips er ikkje spesifikk for den gjeldande modulen.


Vis tips ved oppstart

Viser eit dialogvindauge med eit tilfeldig tips ved oppstart av LibreOffice.

Neste tips

Viser eit anna dagens tips i det same dialogvindauget.

OK

Lukk dialogvindauget med dagens tips

Støtt oss!