Startside

Velkommen til LibreOffice. Takk for at du brukar LibreOffice hjelp for programmet. Trykk F1 når du treng hjelp for å bruka LibreOffice.

Når ingen dokument er opna i LibreOffice vert startsenteret vist. Dette er delt opp i to panel. Klikk på eitt av symbola på det venstre panelet for å opna eit nytt dokument eller eit dialogvindauge for å opna eit dialogvindauge for filer.

Opna eksisterande filer

Knappen Opna fil opnar dialogvindauget Opna.

Knappen Eksterne filer viser eit Eksterne filer dialogvindauge for å opna filer på eksterne tenarar.

Knappen Tidlegare brukte filer viser til høgre i vindauget miniatyrar av dei dokumenta du har opna tidlegare. Hald musepeikaren over miniatyren for å utheva dokumentet , visa eit tips om kvar det er lagra. Du får då også opp eit symbol oppe til høgre som du kan trykkja på for å sletta miniatyren frå visinga og frå den gjeldande fillista. Klikk på miniatyren for å opna dokumentet.

Du kan fjerna eit element frå lista Tidlegare brukte dokument ved å trykkja på knappen oppe til høgre i ikonet. Sjølve dokumentet vert ikkje sletta, berre oppføringa. Du kan fjerna alle elementa i lista Tidlegare brukte dokument ved å trykkja på nedtrekksknappen i Tidlegare brukte dokument og velja Tøm lista over tidlegare brukte dokument.

Arbeida med malar

Trykk på nedtrekksknappen Malar for å visa på høgre sida i vindauget dei malane som finst.

Trykk på nedoverpila etter knappen Malar for å opna ein meny der du kan velja eit filter for å visa malane etter programtype eller opna dialogvindauget for malhandsamaren.

Høgreklikk på ein mal i det høgre panelet for å opna ein meny der du anten kan opna malen for å laga eit nytt dokument basert på denne malen eller å redigera malen.

Opprett:

Dokumentknappane opnar eit nytt dokument av den valde typen.

Knappen Utvidingar opnar sida https://extensions.libreoffice.org/ der du kan henta malar og tilleggsfunksjonar til bruk i LibreOffice.

note

Krypterte filer vil ikkje visa eit miniatyrbilete av innhaldet.


Støtt oss!