Laga og endra standardmalar og tilpassa malar

Når du opnar eit nytt dokument med Fil → Ny(tt) vert det opna eit tomt dokument basert på ein LibreOffice-mal. Du kan redigera, forandra eller byta ut denne malen, så det nye dokumentet inneheld dei tilpassa stilane dine eller anna innhald.

note

Du kan definera dokumentsmalar til kvart LibreOffice-program.


Laga ein standardmal

 1. Først opnar du ein LibreOffice-mal som finst frå før, eller du opnar eit nytt dokument. Du kan nå redigera dokumentet slik du vil ha den nye malen.

 2. Lagra dokumentet med Fil → Malar → Lagra som mal. I dialogvindauget skriv du inn namnet på malen og merkjer av for Set som standardmal før du lagrar han i kategorien Mine malar.

 3. Neste gong du opnar eit nytt dokument, vil det bruka den nye standardmalen.

Endra ein standardmal

 1. Vel Fil → Malar → Ordna malane.

 2. Bruk Filter for å velja dokumenttypen.

 3. Standardmalen er merkt med ein grøn hake. Høgreklikk på denne malen og vel Rediger.

 4. Gjer dei ønskte endringane og vel Fil → Lagra og lukk dokumentet.

 5. Når du opnar eit nytt dokument, vert den endra malen brukt.

Setja ein mal som standard

 1. Vel Fil → Malar → Ordna malane.

 2. Høgreklikk på malen du vil bruka som standard og vel Set som standard.

Laga ein tilpassa mal

 1. Først opnar du ein LibreOffice-mal som finst frå før, eller du opnar eit nytt dokument. Du kan nå redigera dokumentet slik du vil ha den nye malen.

 2. Vel Fil → Malar → Lagra som mal. Skriv eit namn på malen, vel ein malkategori og lagra han

Endra ein tilpassa mal

 1. Vel Fil → Malar → Ordna malane.

 2. Høgreklikk på malen som skal endrast og vel Rediger.

 3. Gjer dei ønskte endringane og vel Fil → Lagra og lukk dokumentet.

Lagra ein mal i mappa for malar

Du kan lagra kva dokument som helst som mal ved å velja filtypen «mal» i dialogvindauget for lagring.For å få tilgang til malen frå malhandsamaren, må du lagra malen i mappa for malar vist i Brukarstiar i Malar i → LibreOffice → Stiar. Som oftast er det enklare å lagra dokumentet som mal med Fil → Malar → Lagra som mal fordi malen då automatisk vert lagra i den rette mappa.

tip

Den beste måten å arbeida med malar er å bruka Malhandsamare. Du kan opna malhandsamaren frå anten Fil → Ny(tt) → Malar eller Fil → Malar → Ordna malane. Du kan også bruka tastekombinasjonen + Shift + N.


Støtt oss!