Setja opp skrivar og faks på UNIX-baserte plattformar

LibreOffice brukar dei installerte skrifttypane i systemet. I eit tekstdokument kan du velja mellom alle skrifttypane som kan skrivast ut. I eit HTML-dokument og i vevoppsett er berre skrifttypar som er synlege på skjermen tilgjengelege. I rekneark og teikningar kan du velja mellom alle installerte skrifttypane.

Endra skrivarinnstillingane

Vel skrivaren i listeboksen Skrivarar i dialogvindauget Skriv ut eller i dialogvindauget Skrivaroppsett og trykk på Eigenskapar. Dette opnar eit dialogvindauge med mange faner der du kan velja innstillingar i høve til PPD-fila for skrivaren.

Bruk av faksfunksjonar

Viss du har installert fax4CUPS på datamaskinen kan du senda fax med LibreOffice-programmet.

Det vil koma opp eit dialogvindauge som spør deg om faksnummeret når du skriv til ein fax4CUPS-skrivar. Du kan skriva inn fleire nummer, skilde med ; (semikolon).

I LibreOffice kan du også bruka eit ikon for å senda faksar til ein standardfaks. Dette gjer du ved å velja Verktøy → Tilpass → Verktøylinjer og trykkja på knappen Legg til. I feltet Kategori merkjer du av for «Dokument» og leitar deg nedover i feltet Kommandoar til du finn Send standardfaks og merkjer denne. Trykk knappen Legg til. Du kan setja kva faks som skal brukast når du trykkjer denne knappen i → LibreOffice Writer → Skriv ut.

Hugs å setja opp ein separat skrivarjobb for kvar faks. Elles vil den første mottakaren ta i mot alle faksane. Vel innstillinga Skrivar i dialogvindauget Verktøy → Vegvisar for brevfletting og kryss av for Enkle skrivarjobbar.

Støtt oss!