Bruka skript i LibreOffice

Du kan bruka sjĂžlvvalde skript (makroar) til menyoppfĂžringar, ikon, kontrollelement i dialogvindauge og hendingar i LibreOffice.

LibreOffice har intern stÞtte for desse skriptsprÄka:

 1. LibreOffice Basic

 2. JavaScript

 3. BeanShell

 4. Python

I tillegg kan utviklarane bruka hÞgnivÄsprÄk som for eksempel Java til Ä kontrollera LibreOffice eksternt. API-referansen finst pÄ Internett pÄ api.libreoffice.org.

Slik tildeler du eit skript til ei ny menyoppfĂžring

 1. Vel VerktĂžy → Tilpass og trykk pĂ„ fana VerktĂžylinjer.

 2. Trykk Legg til.

 3. Bla deg nedover i listeboksen Kategori og opna oppfÞringa «Programmakroar».

 4. Du kan sjÄ oppfÞringar for «Programmakroar» (skript i den delte mappa «share» i installasjonsmappa til LibreOffice), «Mine makroar» (skript i brukarmappa «user») og det gjeldande dokumentet. Opna ei av dei for Ä sjÄ kva skriptsprÄk som er stÞtta.

 5. Opna oppfÞringa til eit skriptsprÄk for Ä sjÄ kva skript som er tilgjengelege. Vel eit skript.

 6. Listeboksen Eksisterande makroar viser ei liste med skriptfunksjonar. Vel ein funksjon.

 7. Trykk pÄ Legg til for Ä laga ei ny menytildeling. Den nye menyoppfÞringa vert dÄ vist i listeboksen Postar.

Slik tildeler du eit skript til ein snartast

 1. Vel Innstillingar → Tilpass → Tastatur.

 2. Bla du ned til og opna oppfÞringa «Program-makroar» i lista Kategori.

 3. Du kan sjÄ oppfÞringar for «Program-makroar» (skript i den delte mappa «share» i installasjonsmappa til LibreOffice), «Mine makroar» (skript i brukarmappa «user») og det gjeldande dokumentet. Opna ei av dei for Ä sjÄ kva skriptsprÄk som er stÞtta.

 4. Opna oppfÞringa til eit skriptsprÄk for Ä sjÄ kva skript som er tilgjengelege. Vel eit skript.

 5. Det vert vist ei liste med skriptfunksjonar i listeboksen Eksisterande makroar. Vel ein funksjon.

 6. Trykk pÄ radioknappen for LibreOffice eller Writer (eller eit anna program som er ope).

  Valknappen bestemmer om den nye tastekombinasjonen skal gjelda i heile LibreOffice eller berre for dokument i det gjeldande programmet.

 7. Merk ein tastekombinasjon i listeboksen SnÞggtastar og trykk pÄ Endra.

Slik tildeler du eit skript til ei hending

 1. Vel Verktþy → Tilpass → Hendingar.

 2. Klikk pÄ knappen Makro.

 3. Bla nedover i listeboksen Bibliotek og finn og opna oppfÞringa «Program-makroar».

 4. Du kan sjÄ oppfÞringar for «Program-makroar» (skript i den delte mappa «share» i installasjonsmappa til LibreOffice), «Mine makroar» (skript i brukarmappa «user») og det gjeldande dokumentet. Opna ei av dei for Ä sjÄ kva skriptsprÄk som er stÞtta.

 5. Opna oppfÞringa til eit av skriptsprÄka for Ä sjÄ kva skript som er tilgjengelege. Merk eit av skripta.

 6. Ei liste med skriptfunksjonar kjem fram i listeboksen Eksisterande makroar. Merk ein av funksjonane.

 7. Vel om du vil lagra i LibreOffice eller i det gjeldande dokumentet.

  Dette bestemmer om den nye tildelinga skal gjelda i heile LibreOffice eller berre for dokument i den gjeldande modulen.

 8. Merk ei hending i lista og trykk OK.

Slik tildeler du eit skript til ei hending for eit innebygd objekt

 1. Merk det innebygde objektet, for eksempel eit diagram, i dokumentet.

 2. Vel Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Makro.

 3. Opna LibreOffice-skript-oppfĂžringa i listeboksen Makroar.

 4. Du kan sjÄ oppfÞringar for «share» (skript i mappa «share» i installasjonsmappa til LibreOffice), «user» (skript i brukarmappa), og det gjeldande dokumentet. Opna ei av dei for Ä sjÄ kva skriptsprÄk som er stÞtta.

 5. Opna oppfÞringa til eit av skriptsprÄka for Ä sjÄ kva skript som er tilgjengelege. Merk eit av skripta.

 6. Ei liste med skriptfunksjonar kjem fram i listeboksen Eksisterande makroar. Merk ein av funksjonane.

 7. Merk ei hending pÄ lista og trykk OK.

Slik tildeler du eit skript til ei hyperlenkje

 1. Plasser markĂžren inni hyperlenkja.

 2. Vel Set inn → Hyperlenkje

 3. Klikk pÄ knappen Hendingar.

 4. Merk og tildel som forklart ovanfor.

Slik tildeler du eit skript til eit bilete

 1. Merk biletet i dokumentet.

 2. Vel Format → Bilete → Eigenskapar → Makro.

 3. Merk og tildel som forklart ovanfor.

Slik tildeler du eit skript til eit skjemakontrollelement

 1. Set inn eit skjemakontrollelement, for eksempel ein knapp. Opna verktÞylinja for skjemakontroll, klikk pÄ knappen Trykknapp og dra ein knapp til dokumentet ditt.

 2. Med skjemakontrollen merkt, klikk Kontroll pÄ verktÞylinja for skjemakontroll.

 3. Klikk pÄ fana Hendingar i dialogvindauget for eigenskapar.

 4. Klikk pÄ ein av ...-knappane for Ä opna eit dialogvindauge der du kan tildele eit skript til den merkte hendinga.

Slik tildeler du eit skript til eit kontrollelement i LibreOffice Basic-dialogvindauget

 1. Opna dialogvindaugeutforminga i LibreOffice Basic og lag eit dialogvindauge med eitt kontrollelement.

 2. HĂžgreklikk og vel Eigenskapar.

 3. Klikk pÄ fana Hendingar i dialogvindauget for eigenskapar.

 4. Klikk pÄ ein av ...-knappane for Ä opna eit dialogvindauge der du kan tildele eit skript til den merkte hendinga.

StĂžtt oss!