Versjonshandsaming

Fil-menyen inneheld valet Versjonar som let deg lagra fleire versjonar av eit dokument i den same fila.

Du kan velja å visa ulike versjonar av eit dokument kvar for seg, eller du kan visa skilnadane mellom versjonane med fargemerking.

I dialogvindauget som vert brukt til å opna eit dokument er det eit kombinasjonsfelt som kan brukast til å velja kva versjon av dokumentet som skal opnast.

Støtt oss!