Navigera gjennom endringar

note

Denne funksjonen er spesiell for Writer.


Det finst to kommandoar for å navigera gjennom endringar i eit Writer-dokument:

Bruk desse kommandoane saman med kommandoane Godta og Forkast gjer at du kan navigera, akseptera eller forkasta endringar utan å aktivera dialogvindauget Rediger → Endringar → Handter.

Støtt oss!