Sladda dokument

Når du redigerer dokument, vert ord eller deler av dokumentet dekka over for autorisert bruk eller vising. Sladdinga vernar konfidensiell informasjon og hjelper organisasjonar med å overhalde forskrifter om konfidensialitet og personvern.

For å bruka denne funksjonen …

Choose Verktøy → Sladding


Korleis sladdinga verkar i LibreOffice?

Dokumentet vert eksportert til eit teiknedokument som kan redigerast i LibreOffice Draw. Den sladda teksten eller det sladda området vert fjerna frå dokumentet og erstatta med ei pikselblokk for å hindra alle forsøk på å kopiera eller gjenoppretta originaldokumentet. Det sladda dokumentet vert som oftast eksportert som PDF før det vert offentleggjort.

Under sladdinga er sladdeformene grå og gjennomsiktige slik at brukaren kan sjå kva som vert sladda.

note

Kjeldedokumentet (tekst, rekneark eller presentasjon) vert ikkje påverka av sladdinga og kan redigerast vidare.


tip

Lagra og del dei usladda dokumentkopiane med andre anten i det redigerbare (teikning) formatet eller i det ordrette (PDF) formatet.


Verktøylinja for sladding

Verktøylinja for sladding inneheld fire verktøy

Symbolet for rektangulær sladding

Rektangulær sladding vert brukt for å markera innhaldet som skal sladdast ved å teikna eit gjennomsiktig rektangel over innhaldet. Bruk handtaka for å endra storleiken på rektangelet.

Symbolet for frihandssladding

Med Frihandssladding kan brukaren merka området som skal sladdast ved å teikna linjer eller mangekantar på frihand over området.

Symbolet for kvit sladding Symbolet for svar sladding

Knappen for sladda eksport har to val:

  • Redacted Export (Black): finalize your document by converting the semitransparent redaction shapes to opaque black and export as pixels in the PDF file.

  • Redacted Export (White): finalize your document by converting the semitransparent redaction shapes to opaque white shapes, and export as pixels in the PDF file.

Ikonet for direkte eksport til PDF

Direkte eksport PDF: Lagar ein usladda versjon av dokumentet i PDF for å kunna dela ein ordrett versjon.

Støtt oss!