QR-kode

Generate QR Code for any text or URL.

Funksjonen for å generera QR-kode kan laga QR-kodar for kva tekst eller URL som helst. QR-koden vert laga som eit bilete eller eit skjema og har alle eigenskapane som eit bilete har.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Objekt → QR-kode.


URL eller tekst

The text from which to generate the QR code.

Feilretting

Feilrettingsverdien for QR-koden som skal lagast. Feilrettinga av ein QR-kode vert brukt for å gjenoppretta ein QR-kode dersom han vert skada.

Det er fire standard feilrettingskodar.

Kant

The width in dots of the border surrounding the QR code.

Eksempel

QR-koden nedanfor vart laga for teksten www.libreoffice.org:

Eksempel på QR-kode

QR-kode i Wikipedia

Støtt oss!