QR og strekkode

Generer lineære og matrisekodar for kva tekst eller URL som helst.

Funksjonen for generering av QR- og strekkode let deg koda kva tekststreng eller URL som ein strekkode eller ein QR-kode og setja han inn som eit grafisk objekt i eit dokument for skanning.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Objekt → QR og strekkode.


URL eller tekst

Teksten som koden skal lagast frå.

Feilretting

Feilrettingsverdien for QR-koden som skal lagast. Feilrettinga av ein QR-kode vert brukt for å gjenoppretta ein QR-kode dersom han vert skada.

Det er fire standard feilrettingskodar.

Marg

Breidda på margen rundt koden.

Eksempel

QR-koden nedanfor vart laga for teksten www.libreoffice.org:

Eksempel på QR-kode

Støtt oss!