Skriva ut i svart-kvitt

Skriva ut tekst og bilete i svart-kvitt

 1. Vel Fil → Skriv ut. Dette vil opna dialogvindauget Generelt.

 2. Trykk på Eigenskapar for å opna eit dialogvindauge med eigenskapane til skrivaren du brukar.

 3. Merk av for utskrift i svart-kvitt. Du finn fleire opplysingar i handboka til skrivaren du brukar.

 4. Bekreft dialogvindauget Eigenskapar og trykk på Skriv ut.

  Det gjeldande dokumentet vert nå skrive ut i svart-kvitt.

Skriva ut i svart-kvitt i LibreOffice Impress og LibreOffice Draw

 1. Vel → LibreOffice Impress eller → LibreOffice Draw.

 2. Vel deretter Skriv ut.

 3. Under Utskriftskvalitet vel du anten Gråtoner eller Svart-kvitt og trykkjer på OK.

  Når ei av desse innstillingane er vald, vert alle presentasjonar og teikningar skrive ut utan farge. Viss du ønskjer å skriva ut berre det gjeldande dokumentet i svart, vel innstillinga i Fil → Skriv ut → LibreOffice Draw/Impress.

  Gråskala omformar alle fargane til opp til 256 toner frå svart til kvitt. All tekst vert skrive i svart. Ein bakgrunn sett med Format → Sideatil → Bakgrunn vert ikkje skrive ut.

  Svart/kvitt omformar alle fargane til dei to verdiane svart og kvit. Alle kantane rundt objektet og all tekst vert skrive ut i svart. Ein bakgrunn sett med Format → Sidestil → Bakgrunn vert ikkje skrive ut.

Skriva ut berre tekst i svart-kvitt

I LibreOffice Writer kan du velja å skriva ut tekst formatert med fargar i svart-kvitt. Du kan velja å gjera dette anten for alle tekstdokument som vert skrive ut etterpå, eller berre for den gjeldande utskrifta.

Skriva ut alle tekstdokument med tekst i svart-kvitt

 1. Vel → LibreOffice Writer eller → LibreOffice Writer/Web.

 2. Vel deretter Skriv ut.

 3. Under Innhald vel du Skriv ut i svart-kvitt og trykkjer på OK.

  Alle tekstdokument og HTML-dokument vert nå skrive ut med svart tekst.

Skriva ut det gjeldande tekstdokumentet med tekst i svart-kvitt

 1. Vel Fil → Skriv ut og trykk deretter på fana LibreOffice Writer.

 2. Merk av for Utskrift i svart og trykk Skriv ut.

Utskriftsdialogvindauge

Dialogvindauget

Støtt oss!