Merkja det største utskriftsområdet på ei side

Ikkje alle skrivarane kan skriva heilt ut til kantane på papiret. Dei fleste let det stå igjen ein tom marg.

LibreOffice har ein halvautomatisk funksjon som let deg skriva ut så langt ut mot papirkantane som mogleg.

Støtt oss!