Kryptering av dokument med OpenPGP

LibreOffice kan kryptera dokument ved √• kryptera med OpenPGP offentlege n√łklar. Dokumentet vert kryptert med ein symmetrisk krypteringsalgoritme.

note

GPG-signering fungerer berre for ODF-dokument.


For å bruka denne funksjonen …

Vel menyen Fil ‚Üí Lagra som, vel Krypter med GPG-n√łkkel og trykk Lagra.


LibreOffice kan kryptera dokument konfidensielt med OpenPGP. Dokumentet vert kryptert med ein symmetrisk krypteringsalgoritme som krev ein symmetrisk n√łkkel. Kva symmetriske n√łkkel vert brukt berre √©in gong og vert ogs√• kalla ein √łkt-n√łkkel. Dokumentet og den tilh√łyrande √łkt-n√łkkelen vert sendt til mottakaren. √ėkt-n√łkkelen m√• sendast til mottakarane slik at dei vet korleis dokumentet skal krypterast, og vert overf√łrt kryptert med mottakaren sin offentlege n√łkkel. Berre mottakaren sin private n√łkkel kan brukast for √• opna dokumentet.

LibreOffice brukar OpenPGP-programmet som ligg i datamaskinen. Dersom dette programmet ikkje er installert, nå du lasta ned den versjonen som passar datamaskinen du brukar frå der du til vanleg lastar ned slike program.

Her er nokre eksterne GPG-program som verkar i LibreOffice:

Du m√• definera eit personleg par med krypteringsn√łklar med OpenPGP-programmet. Sj√• i det installerte OpenPGP-programmet om korleis du gjer dette. Som oftast er dette det f√łrste du gjer etter at programmet er installert.

Krypteringsoppsett for LibreOffice

Set den √łnskte offentlege n√łkkelen for kryptering med OpenPGP og digitale signaturar. Desse n√łklane vert f√łrehandsvalde i dialogvindauget for n√łklar kvar gong du signerer eller krypterer eit dokument. Du treng s√•leis ikkje velja n√łkkelen sj√łlv n√•r du ofte skal signera med ein bestemt n√łkkel.

Vel menyen → Brukardata. I området Kryptografi:

OpenPGP-signeringsn√łkkel

Vel OpenPGP-n√łkkel fr√• nedtrekkslista for √• signera ODF-dokument.

OpenPGP-krypteringsn√łkkel

Vel OpenPGP-n√łkkel fr√• nedtrekkslista for √• kryptera ODF-dokument.

Bruk alltid eigen n√łkkel n√•r dokumenta vert krypterte

Merk denne avkryssingsboksen for ogs√• √• kryptera fila med den offentlege n√łkkelen din slik at du kan opna henne med den private n√łkkelen din.

warning

Sj√• etter at dette valet er merkt viss du √łnskjer √• kunna dekryptere dokument du har kryptert til andre.


Kryptering av dokument

Kryptering med OpenPGP krev at det vert brukt mottakaren sin offentlege n√łkkel og at denne n√łkkelen er tilgjengeleg OpenPGP si liste over n√łklar lagra i datamaskinen. Slik krypterer du eit dokument:

  1. Vel Fil ‚Üí Lagra som,

  2. Skriv inn eit filnamn.

  3. Kryss av for Krypter med GPG-n√łkkel i avkryssingsboksen.

  4. Trykk Lagra. LibreOffice vil n√• opna dialogvindauget der du kan velja OpenPGP offentleg n√łkkel.

  5. Merk av for mottakaren sin offentlege n√łkkel. Du kan velja fleire n√łklar samtidig.

  6. Trykk OK for å lukka dialogvindauget og lagra fila.

Fila er n√• lagra kryptert med dei valde offentlege n√łklane.

warning

Berre mottakaren sin private n√łkkel kan dekryptera dokumentet, dersom du ikkje krypterte det for deg sj√łlv i tillegg.


Dekryptering av dokument

Det er berre r√•d √• dekryptera dokument som er krypterte med den offentlege n√łkkelen din. Slik dekrypterer du eit dokument:

  1. Opna dokumentet. Det kjem opp sp√łrsm√•l om passord.

  2. Skriv inn passordet for den private n√łkkelen i OpenPGP. Dokumentet vert √• dekryptert og innhaldet er tilgjengeleg.

Skilnaden på dokument krypterte med OpenPGP og dokument lagra med passord

Begge kommandoane er konfidensielle, men på ulike måtar.

N√•r du lagrar eit dokument med passord, m√• du hugsa passordet for √• f√• opna dokumentet igjen. Alle andre som har behov for √• opna dokumentet, m√• ogs√• kjenna til passordet. Passordet m√• s√•leis overf√łrast dersom andre skal bruka det.

Filer som er krypterte ved å lagra med passord, kan ikkje dekrypterast utan dersom det lagra passordet er med.

N√•r du krypterer eit dokument med OpenPGP definerer du kven som skal kunna dekryptera dokumentet. Du treng s√•leis ikkje senda eit passord via meir elller mindre trygge kanalar. I tillegg handsamar OpenPGP rekkja av offentlege n√łklar meir effektivt.

St√łtt oss!