Visa navigasjonspanelet i hjelp

I hjelpevindauget kan du visa eller gøyma navigasjonspanelet etter behov.

Ikon

Trykk på knappen lengst til venstre på verktøylinja i vindauget Hjelp for å visa eller gøyma navigasjonspanelet.

Støtt oss!