Dokumentstruktur

Alt innhaldet i vindauget for dokumentstruktur vert her referert til som «kategoriar», om det er titlar, ark, tabellar, tekst, rammer, bilete, OLE-objekt, bolkar, hyperlenkjer, referansar, indeksar, merknadar eller teikningar.

Dokumentstrukturen viser dei typane av objekt som finst i eit dokument. Viss eit plussteikn vert vist ved sida av ein kategori, betyr dette at det finst minst eitt objekt av denne typen. Viss du held musepeikaren over namnet pÄ ein kategori ei lita stund, vert talet pÄ objekt av denne typen vist i eit utvida tips.

Opna ein kategori ved Ä trykkja pÄ plussteiknet. Viss du berre vil visa oppfÞringane i ein bestemt kategori, merkjer du kategorien og trykkjer pÄ Innhaldsvising. NÄ vert berre objekta i denne kategorien viste heilt til du trykkjer pÄ knappen igjen.

Du kan festa dokumentstrukturvindauget til kva kant i dokumentet som hels, eller gjera det om til eit flytande vindauge (dobbeltklikk i eit grÄtt omrÄde). NÄr Dokumentstruktur er eit flytande vindauge, kan du endra storleiken pÄ det.

StĂžtt oss!