Samanlikning av termar i Microsoft Office og LibreOffice

Denne tabellen viser ei liste over funksjonar i Microsoft Office XP og dei tilsvarande funksjonane i LibreOffice.

Microsoft Office XP

LibreOffice

Autofigurar

Galleriobjekt
Du finn figurane på verktøylinja Teikning (menyen Vis → Verktøylinjer → Teikning)

Byt store og små bokstavar

Store og små teikn

Klikk og skriv

Direkte skrivemerke

Samanlikna og fletta dokument

Samanlikn

Dokumentstruktur

Struktur

Formelrevisjon

Sporing

Linje- og sidebryting

Tekstflyt

Sideoppsett

Format → Sidestil

Sjå også Vis → Førehandsvising av sideskift for rekneark.

Oppmerking

Spor endringar → Vis

Oppdater data (i Excel)

Oppdater område

Byt ut tekst medan du skriv

Autoretting

Vis/Gøym

Kontrollteikn, Gøymde avsnitt

Stave- og grammatikkontroll

Rettskriving

Spor endringar

Endringar → Start opptak

Validering

Gyldigheit

Arbeidsbok

Rekneark

Arbeidsark

Ark

Delte arbeidsbøker

Samarbeid


Støtt oss!