Velja måleeiningar

Du kan velja separate måleeiningar for dokument i LibreOffice Writer-, LibreOffice Writer/Web, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress og LibreOffice Draw.

  1. Opna eit dokument av den typen du vil byta måleeiningar for.

  2. Vel .

  3. Dobbeltklikk på programmet du vil velja måleeining for i det venstre panelet i dialogvindauget.

    Dobbeltklikk på LibreOffice Writer viss du vil velja måleeiningar for tekstdokument.

  4. Trykk på Generelt.

  5. Vel måleeininga på fana Generelt. Lukk dialogvindauget med OK.

Skriva inn måleeiningar direkte

LibreOffice Writer → Generelt

Støtt oss!